Parterapi Malmö

parterapi malmö

parterapi malmö

En parrelation tillhör det mest betydelsefulla och viktiga i livet. Det kan vara smärtsamt och stressande när relationen inte fungerar som vi önskar. Vissa par fastnar i återkommande negativa beteendemönster som blir svåra att ta sig ur.

Parterapi Malmö

Med parterapi kan ni få perspektiv och insikter om såväl svårigheter som styrkor i relationen. En ökad förståelse och acceptans för varandra leder ofta till en högre grad av samhörighet och tillfredsställelse. Ni lär er att hantera konflikter och att kommunicera på ett sätt som för er närmre varandra.

Parterapi kan även passa par utan större svårigheter, som långsiktigt vill utveckla relationen och stärka sina band ytterligare.

Parterapi Malmö
Parterapin börjar med en kartläggningsfas där vi analyserar styrkor och svårigheter i relationen samt vad det är som vidmakthåller problematiken. Vi börjar med ett gemensamt samtal som följs av två individuella möten, därefter har vi ett återkopplande samtal med sammanfattning av problembild och förslag på skräddarsydda behandlingsinterventioner. Därefter tar själva behandlingen vid. För vissa par är kartläggningsfasen tillräcklig för att komma vidare.

Vad säger forskningen?
IBCT har utarbetats av Neil Jacobsen och Andrew Christensen och är en av de parterapier som har bäst resultat vid vetenskapligt utvärderade studier. I en studie från 2004 där 134 deltog hade 70% av deltagarna förbättrat sin parrelation efter behandlingen. Det var framför allt kommunikationen, stabiliteten och tillfredsställelsen med relationerna som hade förbättrats.

Läs mer om Parterapi Malmö